Py Hukuk

Hakkımızda

Avukat Ezgi YAVUZ ve Avukat Şefika PALASKA tarafından kurulan Palaska & Yavuz Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık ofisimiz, her biri alanında uzman kadrosu ile özel hukuk özel ve tüzel kişilerine 2011 yılından bu yana avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.


Ofisimiz ihtilafların meydana gelmesinden evvel ihtilafa sebep olabilecek hususların önceden tespiti ve bu hususların önüne geçilmesini sağlamak amacı ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmeti ile müvekkillerimizin ekonomik, ticari ve sosyal yaşantılarının öngörülebilirliğine katkı sağlayarak ihtilafı henüz vücut bulmamışken engellemek öncelikli hedefimizdir.


Ofisimizce, müvekkillerimizin bilgilendirilmesi ve talep etmeleri halinde; tahkim, hakem, uzlaşma, arabuluculuk, sulh ve müzakere gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurularak hukuki ihtilafların henüz yargı mercilerine intikal ettirilmeden taraflar arasında ve müvekkillerimizin menfaatlerini gözeterek çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, gerek maddi gerekse manevi olarak yıpratıcı ve uzun yargılama sürecinin önüne geçilmesi ile müvekkillerimizin üstün menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır.


Müvekkillerimizin hukuki danışmanlık almamaları sebebiyle öngörülemeyen hukuki ihtilaflarının alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile de çözülememeleri yahut bu yolların tercih edilmemesi neticesinde hak ve alacaklarına kavuşmalarının sağlanması amacı ile yargı mercileri önünde tarafımızca aktif ve efektif temsilleri sağlanmaktadır.


Bu anlayışımız ile uyumlu olarak gerek şehir dışı doğrudan hizmetlerimiz, gerekse işbirliği yapmakta olduğumuz hukuk büroları marifeti ile Türkiye’nin birçok ilinde müvekkillerimize etkin bir biçimde hizmet sağlamaya devam etmekteyiz.

 

Vizyonumuz
Misyonumuz
Web TasarımGüzida Bilgi Teknolojileri A.Ş.